Extra Algemene Vergadering op dinsdag 18 juni 2019

Afgelopen zaterdag 18 mei heeft de 25ste algemene vergadering KansPlus plaatsgevonden.

Het was een geslaagde bijeenkomst. De concept notulen van het huishoudelijk deel van de vergadering kunt u hier lezen.

De volgende stukken stonden ter vaststelling op de agenda:
* Jaarrekening 2018 landelijk bureau
* Samengestelde jaarrekening 2018
* Jaaroverzicht 2018

De stukken zijn niet vastgesteld, omdat volgens de statuten KansPlus niet het vereiste aantal leden aanwezig waren. De statuten geven aan, dat er dan een extra algemene vergadering moet worden uitgeschreven.

De extra algemene vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 juni 2019.
Er is ook een mogelijkheid om digitaal aan de vergadering deel te nemen.
Aanvang: 19.00 uur (inloop 18.30 uur)
Locatie: Kantoor KansPlus 2de etage aan De Molen 83 in Houten

De vergaderstukken kunt inzien via: https://www.kansplus.nl/leden/ledenvergaderingen/

U kunt u via deze link aanmelden voor de extra algemene vergadering van 18 juni.