Inbreng Algemeen Overleg 19 juni 2019 over het kiesrecht

Op 19 juni heeft de Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken in een algemeen overleg over het kiesrecht gesproken. Voor mensen met een verstandelijke beperking, voor mensen met dementie of mensen met een psychische beperking is hulp in het stemhokje bij het stemmen nu niet toegestaan. Dit betekent dat een flink deel van de ca. 150.000 mensen met een verstandelijke beperking, 250.000 mensen met dementie en 160.000 mensen met een zware psychische beperking geen gebruik kunnen maken van hun stemrecht!

In een brief hebben diverse organisaties, waaronder KansPlus, aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

  • zorg dat experimenten met verruiming van de ondersteuningsmogelijkheden van start kunnen gaan
  • benut de beschikbare technieken voor mensen met een visuele beperking
  • maak ook het stembiljet en de informatie over stemmen toegankelijker
  • monitor de toegankelijkheid.

Op dit moment is er nog geen verslag van het overleg.

Brief cie BiZa AO Kiesrecht 19-6-2019