Parels voor goed familiebeleid

Vorige week organiseerde de Implementatiegroep Familiebeleid van KansPlus op verschillende locaties  bijeenkomsten met als thema ‘Familiebetrokkenheid in de zorg’.

Voor een goede kwaliteit van zorg is het nodig dat familieleden en zorgprofessionals samenwerken. Centraal in de bijeenkomsten stond het delen van ervaringen en het leren van elkaars adviezen, successen en uitdagingen.

  • Waar maak je je als familielid druk over?
  • Waar maak je je als familielid sterk voor?
  • Hoe geef je daar invulling aan?
  • Waarom en hoe organiseer je je als familieleden?

Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse nieuwe en al bestaande instrumenten gepresenteerd: de Parels. Deze kunnen gebruikt kunnen worden ter bevordering van goed verwantenbeleid binnen zorginstellingen.

  • Manifest Familiebeleid en familieverenigingen in de VG-sector. Te bestellen via onze webwinkel.
  • Handreiking-vervolg Manifest familiebeleid in de VG-sector. Te bestellen via onze webwinkel.
  • Methode Bouwstenen voor familiebeleid. Te downloaden via deze link.
  • Modelovereenkomst Familieverband- Cliëntenraad- Raad van Bestuur. Zie dit artikel op de website. 
  • Handreiking implementatie familiebeleid. Ook wel Rompnotite genoemd. Deze kunt u hier lezen en downloaden.
  • Hulpmiddel versterken dialoog van familieverenigingen en familieverbanden met hun zorgorganisatie. Deze kunt vinden op https://www.meepraten.net/themas/Hulpmiddelen.

Powerpointpresentatie bijeenkomsten: presentatie parels KansPlus