Regionale werkoverleggen over lokale belangenbehartiging

Vorig jaar hebben KansPlus en Sien in een zestal regio’s in het land een regionale bijeenkomst georganiseerd voor VG-belangenbehartigers en lokale politici. Dit jaar willen we in deze regio’s verder gaan werken aan het ontwikkelen van domein overstijgende netwerken van mensen die zich inzetten voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
Om die reden willen we in het laatste kwartaal van dit jaar opnieuw een bijeenkomst organiseren. We willen deze actie tevens combineren met het per regio in kaart brengen van warme en koude contacten die voor de lokale VG-belangenbehartiging van belang kunnen zijn.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomsten willen we in september werkoverleggen organiseren in de zes regio’s. Hiervoor zijn bestuurders van ledengroepen van KansPlus, regionale contactpersonen van Sien en andere landelijke cliëntenorganisaties, en contactpersonen van regionale vg belangenorganisaties van harte uitgenodigd.
Tijdens de regionale werkoverleggen willen we het volgende met elkaar bespreken:

  • Inventarisatie van het warme en koude netwerk in de regio en organisaties waar uitnodigingen voor de bijeenkomsten naar verzonden kunnen worden.
  • Vaststellen van een geschikte locatie en datum voor de regiobijeenkomst.
  • Vaststellen van een thema voor de bijeenkomst. Dit kan een landelijk thema zijn, maar ook een regionaal thema als dat aan de orde is.

Indien u vragen heeft kunt u contact met opnemen met Pouwel van de Siepkamp (voorzitter KansPlus) via p.vandesiepkamp@kansplus.nl of via 06-55161136

Hieronder vindt u de regio’s en data van de werkoverleggen.  Ze starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.

Provincie Utrecht 2 september
Provincie Groningen 3 september
Noord Holland ten noorden van het Noorzeekanaal 9 september
Zuid Holland ten noorden van de A12 10 september
Westelijk Noord Brabant (ten westen van Tilburg) 16 september
Midden en Noord Limburg 18 september

Via deze link kunt u laten weten of u wel of niet bij het overleg in uw eigen regio aanwezig bent: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/regiobijeenkomsten. De locaties worden nog vastgesteld.