Corona: KansPlus is er ook nu voor u

Dit bericht wordt regelmatig aangepast met actuele informatie. Laatste update: woensdag 1 april

Het coronavirus zorgt voor verwarring en ontwrichting van ons normale leven. Ook in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en hun families. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt en dat geeft een extra belasting. Ons bestuur, medewerkers en vrijwilligers zijn er ook nu voor u.

Wij zijn op de volgende manieren bereikbaar als u vragen heeft over de gevolgen van de coronacrisis voor u of uw naaste met een beperking:

  • het Kennis- en adviescentrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur via 030-2363750. 
  • via e-mail naar advies@kansplus.nl.
  • via een video-bijeenkomst.  Hiervoor kunt u donderdag 2 april tussen 20.00 – 21.00 inloggen op dit adres: https://meet.jit.si/kansplus .
    Als u vooraf wilt kijken hoe het werkt, kunt u hier een instructie filmpje zien: https://youtu.be/oqhOLCIA5uU

Wij houden u op de hoogte van actuele ontwikkelingen via de KansPlus website www.kansplus.nl , de VraagRaak website www.vraagraak.nu en via de sociale media van KansPlus.

De VGN (Vereniging Gehandicaptensector Nederland) heeft een bezoekregeling gehandicaptensector gepubliceerd. De regeling is bedoeld voor zorgorganisaties zodat er een zo eenduidig beleid kan worden gevoerd. De regeling gaat uit van het principe Nee, tenzij noodzakelijk…. U kunt de regeling hier lezen.

De rijksoverheid heeft in samenwerking met LFB en Buro Opaal een brochure gemaakt in begrijpelijke taal over de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg tijdens de coronacrisis. De brochure is hier te downloaden.

Actuele informatie is ook te vinden op:

  • de website van koepelorgansiatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) via deze link
  • het Kennisplein gehandicaptensector via deze link
  • de website van de SVB voor vragen en antwoorden over de gevolgen voor PGB-houders via deze link
  • de website van de rijksoverheid via deze link.

KansPlus/VraagRaak is samen met koepel- en cliëntenorganisaties in overleg met het Ministerie van VWS over maatregelen die genomen worden en wat gevolgen daarvan zijn. Als u uw ervaringen met ons deelt, kunnen we dit inbrengen in dit overleg en zo ervoor zorgen dat er een actueel beeld is van wat er op dit moment gebeurt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook op de website van onze koepelorganisatie Ieder(in) vindt u informatie.

Wij wensen iedereen veel sterkte in deze onzekere tijd!!