Agenda

Maandag 8 april 2019:

Training voor cliënten/ verwanten voor inzet bij externe visitatie

Alle zorgaanbieders stellen een kwaliteitsrapport op een eens per twee jaar zal dit rapport besproken worden met een aantal externen. Ook cliëntenorganisaties ontvangen regelmatig het verzoek om een of meer personen te leveren die vanuit cliënten- en/of verwantenperspectief kunnen deelnemen aan een externe visitatie. Vanuit de kwaliteitsagenda leiden wij een aantal cliënten en verwanten op […]

Dinsdag 9 april 2019:

Landelijke bijeenkomst over het kwaliteitskader

Cursusdag in het midden van het land bestemd voor (centrale) cliëntenraden bestaande uit familie en verwanten en voor gecombineerde raden (cliënten en verwanten) op dinsdag 9 april 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur in Utrecht. De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport. Vragen en onderwerpen […]

Dinsdag 9 april 2019:

Dementietafel in Heerenveen

Thema: ‘Gedragsverandering bij dementie’ Wanneer: dinsdag 9 april Waar: Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen Meer informatie: Zowel professionals als verwanten en cliënten zullen aansluiten. Het delen van ervaring en kennis zal voorop staan. De avond bestaat uit een plenair gedeelte met een presentatie over ‘gedragsverandering bij dementie’ en een panel, daarna gaat […]