Donderdag 1 november 2018

Bijeenkomst lokale belangenbehartigers en politici in Lisse

Politiek in gesprek met belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking.

Overal in het land zijn mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten actief in de belangenbehartiging: in cliëntenraden van zorginstellingen, medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, in ouderinitiatieven, enzovoort. Veel van deze belangenbehartigers zijn vooral actief in de eigen organisatie en binnen het eigen domein. En met uitzondering van de mensen in adviesraden sociaal domein, hebben ze weinig contacten met de lokale politiek.

KansPlus en Sien vinden het belangrijk dat belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te kunnen delen. En ook dat er een actieve dialoog tot stand komt tussen deze belangenbehartigers er lokale politici. Om die reden organiseren we dit najaar in een aantal regio’s in het land ontmoetingsbijeenkomsten voor lokale politici en vb-belangenbehartigers.

We nodigen u daarom graag uit voor een bijeenkomst.

Wanneer: donderdag 1 november 2018

Waar: restaurant de Engel, Heereweg 386, 2161 DG Lisse

Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur

Aanmelden: via e-mail naar p.vandesiepkamp@kansplus.nl