Maandag 29 oktober 2018

Bijeenkomst lokale belangenbehartigers en politici in Tilburg

Politiek in gesprek met belangenbehartigers voor mensen met een verstandelijke beperking.

Overal in het land zijn mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verwanten actief in de belangenbehartiging: in cliëntenraden van zorginstellingen, medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs, adviesraden sociaal domein, in ouderinitiatieven, enzovoort. Veel van deze belangenbehartigers zijn vooral actief in de eigen organisatie en binnen het eigen domein. En met uitzondering van de mensen in adviesraden sociaal domein, hebben ze weinig contacten met de lokale politiek.

KansPlus en Sien vinden het belangrijk dat belangenbehartigers in verschillende organisaties en domeinen elkaar kunnen ontmoeten om kennis en ervaringen te kunnen delen. En ook dat er een actieve dialoog tot stand komt tussen deze belangenbehartigers er lokale politici. Om die reden organiseren we dit najaar in een aantal regio’s in het land ontmoetingsbijeenkomsten voor lokale politici en vb-belangenbehartigers.

We nodigen u daarom graag uit voor een bijeenkomst

Wanneer: maandag 29 oktober 2018

Waar: Stichting Zorgbelang Brabant, Ringbaan-Zuid 44, 5022 PN Tilburg

Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur

Aanmelden: via een mail naar p.vandesiepkamp@kansplus.nl