Congres Samen Sterk voor Volwaardig leven

Tijdens de eerste editie van dit jaarlijkse congres werken we graag samen met u, mensen die zorg gebruiken, naasten, medewerkers en andere betrokkenen, aan zorg en ondersteuning die past bij de mensen die dat nodig hebben. Bent u ook zo benieuwd welke stappen er zijn gezet met de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor kwaliteit’? En hoe minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hier vervolg aan geeft?

Wanneer: 15 mei 2019

Waar: Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik

Informatie: kijk op http://kansplus2/2019/03/27/congres-samen-sterk-voor-volwaardig-leven/ en op https://www.aanmelder.nl/samensterkvoorvolwaardigleven

Aanmelden: kan via deze link