Dinsdag 10 maart 2020

De nieuwe Wmcz: meer medezeggenschap voor cliënten en hun familie

Op 10 maart 2020 organiseert de familievereniging Lunetzorg samen met KansPlus een informatie-avond in De Muzenval te Eersel  van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Medezeggenschap in de zorg is van groot belang, voor het welzijn van cliënten en hun familie, en voor de kwaliteit van de besluitvorming. Dat was altijd al zo, maar het belang neemt alleen maar toe. Zorginstellingen worden groter en bestuurders staan vaak op flinke afstand van de werkvloer. Staat de cliënt dan nog wel centraal? Bestaande, formele medezeggenschapsorganen krijgen te weinig ruimte, functioneren niet, of behartigen onvoldoende de belangen van cliënten en hun achterban.

In Nederland is de medezeggenschap bij zorginstellingen door de overheid in 2007 wettelijk vastgelegd in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). In de praktijk bleek deze wet echter niet altijd te voldoen. Het parlement heeft daarom vorig jaar een nieuwe WMCZ aangenomen, die per 1 juli dit jaar van kracht wordt.

De nieuwe WMCZ brengt een aantal belangrijke verbeteringen in de medezeggenschap. Concrete maatregelen zijn genomen om de rechten en positie van cliënten en hun familie te versterken.

En belangrijker nog: de nieuwe wet zet nadrukkelijk in op een cultuurverandering. Behalve als een wettelijke verplichting dient medezeggenschap vooral óók gezien te worden als een kans. Immers, alleen sámen kom je tot goede besluiten. De nieuwe structuur van de medezeggenschap wordt op groepsniveau georganiseerd.

Wat kan de nieuwe WMCZ voor u betekenen? Welke kansen biedt het u – als cliënt of verwanten – om ook écht gehoord te worden en invloed te hebben?

Familievereniging Lunetzorg en KansPlus organiseren een informatieavond waar u in de basis antwoord krijgt op deze vragen. Jaap Zwitser van KansPlus zal een presentatie geven over de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt op méér medezeggenschap. Daarna is er alle ruimte voor vragen, ideeën en adviezen.

De informatieavond is gratis toegankelijk voor belangstellenden en wordt gehouden:

  • in Cultureel Centrum De Muzenval, Dijk 7 te Eersel (makkelijk parkeren in de buurt)
  • op dinsdag 10 maart 2020
  • van 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • koffie en thee zijn voor eigen rekening

Vriendelijk verzoek of u zich van te voren wilt aanmelden: info@fv-lunetzorg.nl of via het mobiele telefoonnummer 06 – 573 423 71 (H. van Schooten).

Wij heten u graag van harte welkom, want samen staan we sterk voor goede zorg!

200310_uitnodiging_info-avond FV + KansPlus