Zaterdag 6 april 2019

De Ontmoeting als onderwerp in de jaarlijkse zorgplanbespreking

Op 6 april 2019 organiseert LOV, voor Menswaardige Zorg, een studieochtend voor ouders, andere familieleden en wettelijk vertegenwoordigers van bewoners van zorgorganisaties. Het thema is: De ontmoeting als onderwerp in de jaarlijkse zorgplanbespreking.

LOV voor ‘Menswaardige Zorg’ heeft zich onlangs als ledengroep aangesloten bij KansPlus en was voorheen het LOV, het landelijk verbond van ouders van bewoners van sociaal therapeutische instellingen.

Centraal in de bijeenkomst op 6 april staat de ontmoeting zoals dat als belangrijk onderwerp in het Jaargesprek of de zorgplanbespreking aan de orde zou moeten komen. Het belang van ontmoetingen en de omgang met groepsgenoten, begeleiders en anderen mag niet onderschat worden. Ook voor mensen met een beperking geldt dat ze leven en opbloeien in de interactie met anderen. Het gevoel (h)erkend te worden is essentieel. Dergelijke ontmoetingen kunnen in allerlei contacten plaatsvinden, binnen de leefgemeenschap en daarbuiten.

Het onderwerp zal ingeleid worden door twee deskundigen, waarna we ervaringen uitwisselen en kansen zoeken om uiteindelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven en de vergroting van de effectiviteit van de jaarlijkse bespreking.

Voorlopig programma:

10.00 uur            opening
10.15 uur             Dr. Pim Blomaard, hoofd onderzoeker Bernard Lievegoed Onderzoekcentrum, VU
11.00 uur             Pouwel van de Siepkamp, senior consultant gentle teaching en voorzitter KansPlus
11.45 uur             Pauze
12.00 uur            Ervaringen uitwisselen en verbetermogelijkheden bespreken
13.00 uur             Sluiting

Locatie:            Helicon, Socrateslaan 22a, 3707 GL Zeist
(voor routebeschrijving https://www.helicongebouw.nl/routebeschrijving/)

Kosten:              ten behoeve van de catering zal een kleine bijdrage gevraagd worden

Inschrijving:       via deze link