Dementietafel Horst

Thema: ‘Een veranderde woon- en zorgbehoefte’ en toch een vertrouwd, veilig en verantwoord thuis

Wanneer: woensdag 20 maart

Waar: Dienstencentrum Mikado, Deken Creemersstraat 56 te Horst

Tijd: 19.00-21.30 uur

Meer informatie:  In de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de verschillende mogelijkheden om bij een veranderende woon- en zorgbehoefte de woning en de zorg aan te passen om veiligheid en geborgenheid te behouden. De Dementietafel wordt georganiseerd door de familievereniging Dicht-bij in samenwerking met Dichterbij, regio Zuid. Zie ook: persbericht dementietafel 20 maart 2019

Aanmelden: via het aanmeldformulier op de website van de familievereniging http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/aanmelden-activiteit/ of T 06 31314641

flyer-dementietafel voorjaar 2019