Donderdag 1 oktober 2020

Digitale informatiebijeenkomst Wet zorg en dwang

De week van 28 september tot en met 3 oktober (week 40) is door VWS uitgeroepen als Week van de Wet zorg en dwang.
KansPlus organiseert in deze week bijeenkomsten voor ouders en familieleden van mensen met een verstandelijke beperking over de gevolgen van de invoering van de Wzd.

Wanneer: donderdag 1 oktober 2020

Hoe: via een digitale link die u krijgt na aanmelding

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

Programma:

  • Wat betekent de invoering van de Wzd voor mij als wettelijk vertegenwoordiger?
  • Wat zijn de verschillen tussen de BOPZ en de nieuwe Wet Zorg & Dwang?
  • Wat zijn de gevolgen voor familie van cliënten die wonen in een woonvorm waar tot nu toe de BOPZ niet van toepassing was?
  • Wat betekent de Wzd voor cliënten die in een ouderinitiatief, Thomashuis, thuis wonen?
  • Wat betekent de Wzd voor dagbesteding, school en het ziekenhuis?
  • Wat is de betekenis van de Wzd rondom maatregelen vanwege de coronacrisis?

Allemaal vragen waar we u  antwoord op zullen geven.

Inleider: Dorien Kloosterman.

Aanmelden:

Via een mail naar d.kloosterman@kansplus.nl