Extra Algemene Vergadering KansPlus

Op de Algemene Vergadering van 18 mei j.l. zijn de Jaarrekening 2018 landelijk bureau, de Samengestelde jaarrekening 2018 en het Jaaroverzicht 2018 niet vastgesteld. Dit omdat volgens de statuten KansPlus niet het vereiste aantal leden aanwezig was. De statuten geven aan, dat er dan een extra algemene vergadering moet worden uitgeschreven.

Deze extra algemene vergadering wordt gehouden op dinsdag 18 juni 2019.
Er is ook een mogelijkheid om digitaal aan de vergadering deel te nemen.

Aanvang: 19.00 uur (inloop 18.30 uur)

Locatie: Kantoor KansPlus: 2de etage aan De Molen 83 in Houten

Aanmelden: via deze link

De vergaderstukken kunt inzien via: http://kansplus2/leden/ledenvergaderingen/