Maandag 26 november 2018

Hoe krijgen we het goed voor elkaar?

Wanneer: 26 november 2018

Tijd: van 20.00 uur tot 22.00 uur

Waar: De Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag

Kosten: De bijeenkomst is gratis.

KansPlus en Platform VG Haaglanden organiseren een bijeenkomst voor ouders en verwanten op 26 november in Den Haag.

Iedere ouder wil het beste voor haar of zijn kind: goede zorg, goede begeleiding, een goede werkplek of onderwijs. Soms lukt dat goed, maar soms ook minder. Sta je er dan als ouder (broer, zus) van een kind met een verstandelijke beperking alleen voor?

Wij vinden van niet. Wij denken dat er allerlei manieren zijn om samen te werken aan oplossingen.

Dat kan in de formele belangenbehartiging: zitting nemen in raden sociaal domein, cliëntenraden of andere platforms. Maar ook in nieuwe, meer informele vormen van belangenbehartiging: mee doen aan ouderinitiatieven of lotgenotencontact, zelf initiatieven nemen. Hier willen we het graag over hebben.

Dit doen we aan de hand van vragen uit úw dagelijkse praktijk. Deze inventariseren we de avond zelf, maar nog fijner zou zijn als we van te voren daar al van op de hoogte zijn. We gaan in op de vraag, misschien krijgt u geen pasklaar antwoord, maar slagen we er wel in elkaar op weg te helpen. U staat er namelijk niet alleen voor.

U bent van harte welkom zelf uw vraag aan de orde te stellen op 26 november. U kunt u aanmelden via platformvghaaglanden@kpnmail.nl .U kunt uw vraag ook al mailen naar dit adres.

Nadere informatie: Joop van Rossem, 06 29 04 00 29 of Edward de Bruin, 06 22 93 87 18.

Hier kunt u de uitnodiging downloaden: uitnodiging_hoe krijgen we het voor elkaar_311018