Dinsdag 20 februari 2018

Informatiebijeenkomst in makkelijk Nederlands over zorg en ondersteuning

Tijdens een informatiebijeenkomst voor ouders van leerlingen in het speciaal onderwijs vertellen we waar ouders terecht kunnen voor zorg en ondersteuning. En hoe dat werkt.

Vragen die we beantwoorden zijn bijvoorbeeld:
· Welke mogelijkheden voor ondersteuning zijn er?
· Waar moet ik me melden als mijn kind ondersteuning nodig heeft?
· Moet ik een eigen bijdrage betalen?
· Kan ik hulp krijgen bij het zoeken naar de juiste ondersteuning?

Na afloop van de bijeenkomst wordt de brochure “DE NIEUWE WETTEN ZORG & ONDERSTEUNING SINDS 2015” uitgereikt.

Datum: Dinsdag 20 februari 2018, aanvang: 19.30 uur

Locatie: De Berkenschutse, school voor speciaal voortgezet onderwijs Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze

Informatie bij: d.kloosterman@kansplus.nl

De toegang is gratis.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Kwaliteitsagenda langdurige zorg “Samen sterk voor Kwaliteit”. Zie ook https://www.kansplus.nl/samen-sterk-voor-kwaliteit/ en https://www.ikdoemee.nl/.