Donderdag 18 oktober 2018

Informatiebijeenkomst over zorg en ondersteuning

Het is niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en ook te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan u denkt. Het doel van deze bijeenkomst is dat u beter uw weg vindt en de goede zorg en ondersteuning krijgt waar uw kind (of broer of zus) behoefte aan heeft.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als:

  • Wanneer kan ik een beroep doen op de Wlz?
  • Wat valt er onder de jeugdwet?
  • Op welke wijze kan zorg en ondersteuning op school bekostigd worden?
  • Welke ondersteuning mag bekostigd worden via de jeugdwet of Wlz?
  • Biedt de jeugdwet mogelijkheden voor familieleden om zorg te verlenen gefinancierd vanuit een PGB?
  • Wat is het verschil in zorg en natura en PGB?
  • Moet ik een eigen bijdrage betalen als de woning wordt aangepast voor mijn kind?

Voor wie?
de bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor ouders en familieleden van iemand met een verstandelijke beperking.

Wanneer?
donderdag 18 oktober 2017 19.45 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.

Waar?
Wilhelmina-zalencentrum, Wilhelminaplein 2, 9411 PC Beilen

Aanmelden:
via 0528-261221 of  secretariaat@vgbelangenplatform-drenthe.nl met vermelding lid KansPlus,
lid Sien of geen lid.

KansPlus Drenthe-Informatiebijeenkomst over zorg en ondersteuning