Donderdag 22 februari 2018

KansPlus/VraagRaak cursus ‘Wetgeving voor (nieuwe) leden van cliëntenraden

Cliëntenraden moeten kunnen meepraten én meebeslissen over wat mensen in zorginstellingen nodig hebben om hun eigen leven te leiden. De rechten van de cliëntenraad staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De wet zegt bijvoorbeeld dat iedere instelling verplicht is een cliëntenraad te hebben. VraagRaak organiseert een cursus waarin deze Wet wordt uitgelegd.

Wanneer: donderdag 22 februari van 10.00 tot 15.00 uur

Waar: op een goed bereikbare locatie in Houten

Aanmelden: deze cursus is inmiddels volgeboekt. Heeft u interesse stuur dan een mail naar info@kansplus.nl .