Donderdag 28 maart 2019

Landelijke bijeenkomst over het kwaliteitskader

Cursusdag in het midden van het land bestemd voor (centrale) cliëntenraden bestaande uit familie en verwanten en voor gecombineerde raden (cliënten en verwanten) op donderdag 28 maart van 10.30 tot 16.00 uur in Houten.

De cliëntenraad wordt bijgepraat over het ontstaan van het vernieuwend kwaliteitskader, de doelstelling, werkwijze en het kwaliteitsrapport.
Vragen en onderwerpen die beantwoord en besproken worden:

  • Welke rol heeft de cliëntenraad
  • Hoe vul je die rol in
  • Welke voorwaarden zijn nodig
  • Bespreken van voorbeelden/ casus
  • Hoe bespreek je het kwaliteitsrapport als cliëntenraad
  • Waar let je op, maar ook hoe bereid je je voor op het gesprek met de Raad van bestuur/ bestuurder
  • Wat is een externe visitatie
  • Welke rol kan de cliëntenraad spelen bij een externe visitatie
  • Ook zal gesproken worden over het kwaliteitsrapport in relatie tot het zorgkantoor en de inspectie

Naast bovengenoemde vragen zal ook gelegenheid zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Aanmelden: via https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kwaliteitskader.

Kosten: Omdat deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de kwaliteitsagenda zijn er geen kosten aan deelname verbonden.