Zaterdag 21 maart 2020

Wie neemt de zorg over als je dat als ouder niet meer zelf kunt doen?

Als ouder van een kind met een ernstige meervoudige beperking blijf je vaak veel uren besteden aan de ondersteuning van je (volwassen) kind. Maar wie neemt het van je over als jij dat niet meer kan of als je er niet meer bent? Dit voorjaar organiseren EMB Nederland en CP Nederland een bijeenkomst over dit thema.

De komst van een kind met een (ernstige) beperking zet je leven en dat van je familieleden op zijn kop. Ineens ziet de toekomst er anders uit. Dat omgaan met een ander toekomstperspectief is lang niet altijd eenvoudig.

Doordat de organisatie rond een zorgintensief kind veel tijd, en vooral energie van de ouders, broers en zussen vergt dreigen deze vaak in een sociaal isolement te komen. Hoeveel tijd hebben jullie nog voor elkaar en voor je zelf….. Bovendien je sociaal  netwerk wordt soms steeds kleiner. En hulp vragen is niet gemakkelijk.

Maar wat als je het als ouder niet meer zelf kunt doen? Wie neemt het dan van je over? Hoe regel je dat dan? En doen die anderen het dan wel net zo goed als jij het doet?

Mensen met een verstandelijke beperking  zullen altijd handelingsonbekwaam blijven. Kunnen zelf niet voor een sociaal netwerk zorgen.
Anderen, ouders en/ of wettelijk vertegenwoordigers zullen moeten kiezen hoe het leven van hun, dan inmiddels ‘volwassen’ kind er uit zal moeten zien. Hoe worden zaken die je als ouder belangrijk vindt en waar je kind aan hecht, voortgezet? En wat is dat dan precies? Het is belangrijk om daar al vroeg over na te denken. Dat geeft jezelf ook rust.

Netwerk Rondom
Netwerk Rondom heeft hiervoor een aanpak ontwikkeld. Daarmee helpen zij ouders én kind het netwerk rondom het kind te inventariseren en vast te leggen. Zonder dat je de regie verliest. Ook als je er niet meer bent. En dat is een hele zorg minder. Je gedachten, opvattingen en belangrijke zaken in de zorg en opvoeding van je kind leg je vast in een document het ‘ZorgTestament’. Daarnaast zijn er natuurlijk ook praktische zaken om over na te denken en te regelen. Het ZorgTestament is geen formeel document dat je vastlegt bij de notaris; het brengt in kaart wat jij in de zorg voor je kind belangrijk vindt zodat je het gemakkelijker kunt overdragen aan anderen.

Bijeenkomst in 2020
EMB Nederland en CP Nederland vinden het belangrijk om ouders te ondersteunen in zorg voor hun (volwassen) kind. Daarom hebben zij het initiatief genomen om samen met Netwerk Rondom in het voorjaar van 2020 een bijeenkomst te organiseren over het thema ‘Wie zorgt er mijn kind als ik het niet meer kan?’.

Meer weten? Stuur een mail naar info@embnederland.nl