Actualisatie Handreiking bezoek en logeren

Naar aanleiding van de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ en de persconferentie van 13 oktober is de handreiking bezoek en logeren geactualiseerd. Het recht op bezoek is vastgelegd en er is nuancering aangebracht op hoe om te gaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting.

De basis van bezoek en logeren blijft het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden.

Uitgangspunt is dat er lokaal/op woningniveau wordt afgewogen op welke manier bezoek gerealiseerd kan worden, om invulling te geven aan de afweging tussen het psychisch welzijn en de medische kwetsbaarheid.  Er kunnen echter omstandigheden zijn, bijvoorbeeld de hoeveelheid besmettingen, de beperkte mogelijkheden van isolatie of de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dat het tijdelijk niet mogelijk is om bezoek op de woning toe te laten.  In de tijdelijke wet covid-19 wordt een uitzondering op de beperking van bezoek gemaakt voor o.a. mantelzorgers en 1 familielid of naaste van een cliënt.
Alternatieve manieren van contact, zoals met bezoek buiten wandelen en/of (video)bellen/appen, blijven dan uiteraard ook tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard binnen de geldende randvoorwaarden. Afstemming hierover vindt plaats op lokaal niveau samen met cliënten en/of verwanten, bij voorkeur zowel op collectief als individueel niveau.

Het is aan de organisatie om een afweging te maken of zij medewerkers en bezoekers preventief een mondkapje laten dragen.

De handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’  is tot stand gekomen in samenspraak met KansPlus, LFB, LSR, Ieder(in), Per Saldo, NVO, NVAVG en de VGN.

U kunt de brochure hier downloaden: Handreiking Bezoek en logeren 28 oktober 2020

Bron: www.vgn.nl