Database geeft meer inzicht in corona bij mensen met een verstandelijke beperking

De Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc heeft in opdracht van het ministerie van VWS op 24 maart een online database beschikbaar gesteld voor zorginstellingen. Op dit moment is dit de enige online database – ook internationaal gezien – voor de registratie van besmettingen en verdenkingen van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking.

De eerste, voorlopige bevindingen van online registraties door zorgorganisaties wijzen uit dat bij mensen met een verstandelijke beperking meer dan de helft van de bewezen besmettingen met het coronavirus (COVID-19) voorkomt onder de 60 jaar. Deze leeftijd ligt lager dan de landelijke cijfers van het RIVM, waar de meeste besmettingen in leeftijdsgroepen boven de 60 jaar worden geregistreerd. Het aantal sterfgevallen door COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking lijkt overeen te komen met de cijfers van het RIVM. Dit in tegenstelling tot de ouderenzorg, waar het overlijdenspercentage veel hoger ligt. Daarnaast is aan de registraties te zien dat COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking ook voorkomt op jonge leeftijd (10-19 jaar).

Met de online database wil het Radboudumc het verloop van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking in zorginstellingen in kaart brengen en houden. Zorgorganisaties kunnen zich  op vrijwillige basis aanmelden voor deze registratie.

Op 24 april is een tweede factsheet verschenen. Hierin zijn de gegevens van 60 zorgorganisaties verwerkt.
Er zijn 799 patiënten met een verstandelijke beperking geregistreerd met verdenking op COVID-19 waarvan 53,0% mannen. Van de geregistreerde patiënten zijn er 48 overleden waarbij er
in 29 gevallen een COVID-19 infectie is bewezen door middel van een test.

Op 22 april berichtte de NOS dat er 150 doden door corona zijn in de gehandicaptenzorg. Bron:  https://nos.nl/artikel/2331378-150-doden-door-corona-in-gehandicaptenzorg-deze-groep-wordt-vergeten.html.

Bron: www.vgn.nl en www.sterkeropeigenbenen.nl/corona