GOUD ontwikkelt verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex omtrent COVID-19

GOUD ontwikkelde versneld een verkort instrument voor AVG’s en huisartsen om de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking met COVID-19 te meten. Met deze verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex biedt GOUD een alternatief voor de Clinical Frailty Scale, die niet geschikt blijkt te zijn voor deze doelgroep.

In de gezondheidszorg zijn leidraden ontwikkeld die helpen bij zorgbeslissingen over opname- en behandelkeuzes van COVID-19 patiënten. Een belangrijk onderdeel hiervan is de Clinical Frailty Scale (CFS). De CFS is een instrument dat aan de hand van vragen de kwetsbaarheid meet van een patiënt. De mate van kwetsbaarheid speelt mee in de afweging of een ziekenhuisopname en/of eventuele IC-opname wenselijk is bij een COVID-19 patiënt. De CFS is in grote mate gebaseerd op het vermogen om zelfstandig activiteiten in het dagelijkse leven uit te voeren. Hoofdonderzoeker Dederieke Festen van GOUD: “Juist bij mensen met een verstandelijke beperking is er vaak sprake van een levenslange beperking op dit gebied. Deze beperkingen hangen dus niet noodzakelijk samen met de werkelijke kwetsbaarheid van een cliënt. Zij zijn veelal minder (zelf)redzaam en kunnen bijvoorbeeld niet allemaal zelfstandig traplopen of aankleden.”

Beknopte-Handleiding-VB-Kwetsbaarheidsindex_20200410final

Bron:https://goudonbeperktgezond.nl/goud-ontwikkelt-speciale-kwetsbaarheidsindex-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-in-tijden-van-covid-19/