Handreiking bezoek gehandicaptenzorg 19 mei 2020

Uiterlijk 15 juni is bezoek mogelijk voor alle mensen met een beperking in de instelling waar zij wonen en per 1 juli is met iedere cliënt – die dat wenst – een afspraak gemaakt over logeren buiten de instelling. Kinderen en jeugdigen in de residentiële zorg kunnen uiterlijk 25 mei weer bezoek ontvangen door twee vaste bezoekers.

Waar het mogelijk is, worden er al voor deze data afspraken gemaakt. Met de nieuwe handreiking over bezoek worden flinke stappen gezet in de versoepeling van de bezoekregeling.

De nieuwe handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg’ biedt én perspectief én ruimte voor cliënten en hun verwanten/naasten om bezoek in overleg met zorgprofessionals toe te passen.

We hebben er bij het schrijven van de handreikingen nadrukkelijk voor gepleit dat, binnen kaders die gesteld worden door het management van de instellingen, de afspraken over de uitwerking van de afspraken op woningniveau zoveel mogelijk in samenspraak met de cliënten/verwanten gemaakt worden. Dat heeft twee kanten. De ene kant is uiteraard dat we vinden dat cliënten/verwanten mee moeten kunnen beslissen over wat voor het dagelijks welzijn van belang is. De tweede kant is dat het ook gaat om het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de hele groep. Het kan zijn dat voor sommige bewoners nog wat meer bescherming nodig is dan voor anderen.

Het advies is om aan de hand van het bezoekbeleid individueel maatwerk toe te passen waar mogelijk. Dit kan door afwegingen te maken in multidisciplinair verband en met de cliënt en/of
verwant of belangrijke andere naasten concrete afspraken te maken over het bezoek.

Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek dd 19 mei 2020