Handreiking dagbesteding gehandicaptenzorg 29 mei 2020

Deze handreiking vervangt de voorlopige handreiking dagbesteding van 26 mei.

Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt, zowel degenen die in instellingen wonen als degenen die thuis of in een kleinschalig wooninitiatief wonen, op een goede manier invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Duidelijk is dat – zolang de algemene maatregelen in Nederland gelden – dit consequenties heeft voor de dagbesteding.

Ook voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg vormen de algemene maatregelen van het RIVM het uitgangspunt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit geldt voor zowel cliënten als medewerkers voor de periode dat deze maatregelen van toepassing blijven.

In de handreiking staat ook informatie over vervoer van en naar de dagbesteding.
Er zijn veel vragen over het ‘coronaveilig’ vervoer naar dagbesteding en onderwijs van kinderen met een beperking. Het RIVM beschrijft helder wat hiervoor nodig is in een nieuw kader voor groepsvervoer van jongeren vanaf 12 jaar naar speciaal onderwijs of dagbesteding. Kijk op: https://lci.rivm.nl/kader-voor-speciaal-vervoer-van-jongeren. En bekijk dit filmpje van het RIVM:  https://youtu.be/7IO1LBr0zEU

Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg