Handreiking voor verwanten

Omdat we van verwanten veel vragen krijgen over wat ze wel of niet kunnen verwachten van de zorgaanbieders als het gaat om het versoepelen van de bezoekregeling en het hervatten van de dagbesteding, hebben we een speciale handreiking voor verwanten gemaakt. Dit document kan gedeeld worden met de leidinggevende/zorgmananger van de zorginstelling  als het niet lukt om goede afspraken te maken. Deze week is ook een cliëntversie verschenen.

In het wekelijks overleg met VWS is onder andere gesproken over de Wet tijdelijke Covid-19 maatregelen. Op de consultatieversie zijn veel commentaren gekomen. We zullen goed in de gaten houden hoe de definitieve versie die naar de Tweede Kamer gaat er uit gaat zien. Zo nodig zullen we kamerleden benaderen met de vraag om kleine of grote punten op de i te zetten via amendering. Het lijkt erop dat invoering van deze wet niet voor het zomerreces zal plaatsvinden.

Vorige week is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin aan de regering wordt gevraag in overleg met het veld te kijken hoe de terugkeer naar het ‘gewone’ leven vorm kan krijgen en  hoe we ons kunnen voorbereiden op een mogelijke tweede golf. Het eerste deel krijgt natuurlijk al vorm in de strategienotitie die inmiddels is vastgesteld.  Zie voor deze notitie op https://www.kansplus.nl/corona-kansplus-is-er-ook-nu-voor-u/landelijke-covid-strategie-belooft-achterstand-en-uitsluiting-te-voorkomen/.
Komende week vindt overleg plaats voor het tweede deel van de motie.

handreiking voor verwanten

Bezoekregeling en weer beginnen met dagbesteding_190620

Bericht bijgewerkt op 23 juni 2020.