Inzet cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang in coronatijden

De Landelijke Faciliteit CVP  (cliënt vertrouwenspersoon) vraagt extra aandacht voor de rechten van cliënten in relatie tot het beperken van de vrijheden van cliënten en de rol die de cliëntenvertrouwenspersoon  Wet zorg en dwang (Wzd) hierin kan spelen.
De maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om het corona-virus in te perken zijn ingrijpend voor iedereen. Deze hebben gevolgen heeft voor de rechtspositie van cliënten.
Juist nu kan een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd de cliënt en vertegenwoordiger ondersteunen door een luisterend oor te bieden en mee te denken in de dilemma’s waar cliënten en vertegenwoordigers mee te maken krijgen.

Ondanks dat de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd niet op bezoek kan komen om de cliënt te spreken zijn er allerlei manieren om toch met elkaar in contact te komen,
De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd staat voor u klaar en is bereikbaar via de aanbieder van het vertrouwenswerk in uw regio.

Via deze link kunt u informatie vinden voor de aanbieder in uw eigen regio. Ook zorgaanbieders zijn verplicht u te wijzen (bijvoorbeeld via hun website) hoe en wanneer u contact op kunt nemen  met een CVP.

CLIENT VERTROUWENSPERSOON – WZD – Brief CVP-Wzd in corona-tijd