Kamerbrief COVID-19: KansPlus doet mee in deskundigen traject 'lessons learned'

Op 21 juli heeft Minister De Jonge een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij antwoord op vragen die hem eerder gesteld zijn over het betrekken van deskundigen bij het formuleren van lessen uit de coronapandemie tot nu toe.

In eerdere brieven en in het debat van 25 juni met de Tweede Kamer heeft hij aangegeven dat het kabinet actief een brede, onafhankelijke groep met inhoudelijk deskundigen bevraagt, om op basis van de opgedane kennis van de afgelopen maanden inbreng te leveren op die thema’s die belangrijk zijn bij het voorkómen van een tweede golf met besmettingen. En om klaar te zijn om die op te vangen, mocht deze onverhoopt toch gebeuren en om te helpen met het formuleren van deze lessen. 

In de brief van 21 juli staat ook dat het perspectief van mensen met een beperking cruciaal blijft. Hiervoor zal de Minister, Pouwel van de Siepkamp (voorzitter KansPlus) en Illya Soffer (directeur Iederin) blijven bevragen.

De gehele brief met daarin een overzicht van alle reeds betrokken en nieuw te betrekken externe deskundigen kunt u hier lezen.

kamerbrief-covid-19-deskundigen-traject-lessons-learned