Richtlijn dagbesteding en -opvang Zvw, Wlz, en Wmo2015

Op 16 april is een richtlijn opgesteld over dagbesteding – en opvang. Dagbesteding- dagopvang kan gegeven worden vanuit de verschillende zorgwetten: de  zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg.

In de handreiking staat als uitgangspunt dat er continuïteit van zorg en ondersteuning is tijdens de crisis; dat geldt ook voor dagbesteding en -opvang, al dan niet gecombineerd met vormen van begeleiding en zorg.
Het is aan de zorgaanbieder zelf om te kijken op welke manier en voor welke mensen de dagbesteding beschikbaar blijft. In de richtlijn staat ook dat er overleg plaats moet vinden met cliënten en vertegenwoordigers.

De richtlijn geldt in ieder geval tot 19 mei en is hier te lezen en te downloaden: Richtlijn+Dagbesteding+en+Dagopvang