Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Het kabinetheeft een routekaart laten maken voor mensen met een kwetsbare gezondheid over het versoepelen van maatregelen in de zorg als het coronavirus onder controle blijft.
De routekaart bevat belangrijke data voor verschillende groepen waaronder:

  • mensen met een beperking thuis
  • mensen met een beperking in instellingen
  • Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
  • Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar in instellingen
  • Kwetsbare jeugd t/m 18 jaar thuis

Hieronder een voorbeeld van de routekaart voor mensen met een beperking in instellingen. De volledige routekaart kunt u downloaden via: Routekaart