Voorlopige handreiking dagbesteding gehandicaptenzorg

Gepubliceerd: 26 mei 2020

Update; op 29 mei is de Handreiking dagbesteding gehnadicaptenzorg verschenen: Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg. Zie ook

Vanaf 1 juni 2020 is voor iedere cliënt invulling gegeven aan dagbesteding. Voor de gehandicaptenzorg betekent dit dat vanaf 1 juni de dagbesteding op specifieke dagbestedingslocaties zoveel als mogelijk, stap voor stap weer wordt opgestart met de 1,5 meter afstand als uitgangspunt. Om zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg te ondersteunen om de dagbesteding op te starten, is de voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg gemaakt.

Zolang de algemene coronamaatregelen in Nederland gelden heeft dit consequenties voor de dagbesteding. De invulling van de dagbesteding zal dan ook anders zijn dan vóór de corona-periode. Als de locatie voor dagbesteding nog niet volledig open kan, dan wordt de cliënten die nog niet naar de vertrouwde dagbestedingslocatie kunnen een vorm van alternatieve dagbesteding aangeboden. Dit geldt voor cliënten die in instellingen wonen en voor cliënten die thuis of in een kleinschalig wooninitatief wonen. De afgelopen maanden is er een breed scala aan alternatief dagbestedingsaanbod ontwikkeld en ingezet. Zoals: dagbesteding op een woonlocatie, online bijeenkomsten, digidagbesteding of ambulante hulp thuis. In samenspraak met de cliënt en/vertegenwoordiger wordt vastgesteld wat een geschikt alternatief kan zijn.

Er is nu een ‘voorlopige’ handreiking. De term ‘voorlopig’ geeft aan dat de handreiking nog aangepast gaat worden.  Voor cliënten die niet zelfstandig kunnen reizen is de organisatie van veilig vervoer een cruciale randvoorwaarde om dagbesteding te kunnen organiseren. Op dit moment is er helaas nog geen duidelijkheid over de mogelijkheden van vervoer. Wij hopen in de loop van de week de vervoersparagraaf wel in te kunnen vullen en daarmee de handreiking definitief te maken.

Omdat het bijna 1 juni is  en de overige tekst van de handreiking wel definitief is,  is ervoor gekozen de handreiking  op deze manier beschikbaar te stellen. De handreiking geeft organisaties in de gehandicaptenzorg handvatten om de dagbesteding, in overleg met cliënten en hun netwerk, binnen de algemene maatregelen die nu gelden, vorm te geven.

De handreiking dagbesteding is in constructief overleg en in korte tijd gemaakt door VGN in samenwerking met het platform dagbesteding van de VGN, Iederin, LFB, LSR, KansPlus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. De paragraaf over vervoer die nog volgt wordt afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Voorlopige handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg