Zorgvervoer en het coronavirus

In het protocol zorgvervoer staan regels om het vervoer zo veilig mogelijk te maken waardoor de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk is.

Het protocol geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die gebruik maakt van of werkt voor:

  • Vervoer van en naar dagbesteding
  • Regiotaxi
  • Wmo-vervoer
  • Valys
  • Ziekenvervoer
  • Vervoer vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/vervoer voor meer informatie.

Vanaf 25 september 2021 zijn de regels aangepast, waardoor het vervoer naar de dagbesteding op maximale capaciteit kan rijden.