De Maasmond

Het werkgebied van onze afdeling

Het werkgebied van onze afdeling beslaat de volgende gemeenten:
Aalburg, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Heusden, Loon op Zand, Oosterhout, Waalwijk en Werkendam.

Een breed werkgebied dat deels in West-Brabant en deels in Midden-Brabant ligt. De afdeling is dan ook ontstaan uit een fusie tussen de voormalige afdelingen Noord-Westbrabant en De Langstraat.

Per 1 mei 2005 telde onze afdeling 190 leden en 44 actieve vrijwilligers

Activiteiten ten behoeve van ouders en verwanten

Onafhankelijke informatie staat centraal.
Niet alleen door het organiseren van informatieavonden over specifieke onderwerpen, maar ook door de uitgave van een eigen informatieblad.

Ook kunnen ouders en verwanten met hun persoonlijke vragen bij ons terecht, hetzij telefonisch, hetzij door een bezoek aan huis.
Kunnen wij u niet helpen, dan kunnen wij in ieder geval de juiste richting aangeven.

Van groot belang is het onderling contact tussen ouders/verwanten. Daarom zijn algemene bijeenkomsten, of bijeenkomsten voor een bepaalde groep belangrijk. Het delen van ervaringen helpt mensen op hun weg. Meestal wordt dit pas gevoeld, nadat mensen bij elkaar geweest zijn.
Het ligt in de bedoeling meer van dergelijke bijeenkomsten te organiseren.

Daarnaast bieden wij een helpende hand bij het invullen van formulieren, bij de aangifte van de inkomstenbelasting (buitengewone lasten) en bij problemen bij het aanvragen van voorzieningen via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).

Activiteiten ten behoeve van mensen met een verstandelijke handicap

In het West-Brabantse deel van onze afdeling hebben wij vrijetijdsclubs in Geertruidenberg, Made en Oosterhout (3). In Oosterhout hebben wij ook een zwemclub. Alle clubs zijn opgericht door ouders, al of niet samen met familieleden en vrijwilligers.

Contacten buiten de VOGG

Vanwege het brede werkgebied hebben wij zowel contact met de Regionale Federatie van Ouderverenigingen (RFvO) West Noord-Brabant, als met de RFvO Midden-Brabant.

Sinds enkele jaren wordt ook nieuws vanuit de afdeling Breda en de RFvO West Noord-Brabant in ons informatieblad opgenomen (oplage 780 ex.).

Met de Sociaal Pedagogische Dienst in Waalwijk is het contact opnieuw opgebouwd.

Verder zijn wij aangesloten bij de NebasNsg, de sportbond voor mensen met een handicap.