Oost-Brabant

Aantal leden:

Hoofdleden: 190
Tweede gezinsleden: 7
Donateurs: 2
Donateurs met PlusPunt (tijdschrift): 6
Peildatum: maart 2007

Bestuur en overige vrijwilligers:

Dhr. Evert-Jan van Grootheest, (waarnemend) voorzitter
Mw. Jet Lenkens, secretaris, penningmeester
Mw. Marly Robesin, algemeen bestuurslid

Overige vrijwilligers:

Mw. D. Peters-Draad
Mw. C. Polman-Peeters
Dhr. of mw. G. Erkelens

Contactpersoon:

Mevrouw Jet Lenkens (secretaris)
Deurneseweg 1
5841 CK Oploo
Tel. 0485-381738
e-mail: hennyjet@home.nl

Informatie:

De vereniging behartigt de belangen van ouders en gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking. Zij doet dit door:

  • het geven van informatie en advies (uitgave verenigingsblad ‘de Band’)
  • het organiseren van informatiebijeenkomsten,
  • het samenbrengen van ouders en verwanten rond bepaalde thema’s,
  • meedenken en meepraten bij de beleidsontwikkeling van de regionale partners die zorg verlenen.

De vereniging heeft haar leden in de gemeenten in de regio Land van Luyk en drie gemeenten in Noord Limburg. We werken nauw samen met zusterverenigingen in Noord Oost brabant; de RFvO en alle overige relevante partijen.

Voor informatie of aanmelding lidmaatschap bel met/stuur een e-mail naar Jet Lenkens (zie boven).