Rijnstreek

KansPlus is er niet voor niets

U heeft net gehoord dat uw kind een verstandelijke beperking heeft. Na de eerste schok wordt u vaak hardhandig met de gevolgen van deze nieuwe werkelijkheid geconfronteerd. Diverse, vaak goedbedoelde, verhalen worden u verteld en adviezen gegeven. U komt in een wereld terecht waar u niet voor gekozen hebt of waar u zich niet direct in thuis voelt. Op dat moment is het goed te weten dat er mensen zijn die u zijn voorgegaan met vergelijkbare gevoelens. Binnen de KansPlus zijn deze mensen verenigd om elkaar te steunen en met elkaar te werken voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Al jaren is de KansPlus actief in de regio Alphen aan den Rijn en Leiden. Sinds april 2002 met een nieuw bestuur. De ambities van dit bestuur zijn vastgelegd in een plan van aanpak. Om deze plannen te verwezenlijken is de hulp van veel mensen nodig. Hierbij staan de belangen van onze kinderen of verwanten met een verstandelijke of meervoudige beperking centraal.
De nadruk ligt op de communicatie en informatie.

De hierna genoemde doelen vormen de kern van het werk van de KansPlus Rijnstreek.

Ontmoeting tussen leden

  • Informeren van ouders en verwanten
  • Ondersteunen van ouders en verwanten
  • Belangenbehartiging
  • Streven naar optimale leef- en werkomstandigheden
  • Deskundigheidsverhoging

Een stukje geschiedenis.

Al flink wat jaren misten Alphen aan den Rijn en Leiden en omgeving een eigen afdeling. In 1999 is in Alphen aan den Rijn een initiatiefgroep gestart om activiteiten te organiseren voor ouders en verwanten in de regio Alphen aan den Rijn. Deze initiatiefgroep bestond uit: de consulent VOGG, een bestuurder van oudervereniging Philadelphia Alphen aan den Rijn, hoofd DAC Woutershof en een vertegenwoordiger van de SPD. Deze groep heeft een aantal thema avonden georganiseerd.

In september 2001 is een werkgroep gestart met te bezien of het mogelijk een nieuwe afdeling te startte welke de oude afdelingen Leiden en Alphen aan den Rijn omvatte.

Het afdelingsbestuur is officieel gekozen tijdens de algemene ledenvergadering van 24 april 2002. De eerste bestuursvergadering met medewerkers was op 22 mei 2002. Tijdens deze vergadering zijn afspraken gemaakt over de werkwijze, de werkverdeling en de plannen voor de komende twee jaar. Het tijdens de vergadering besproken startdocument en de gemaakte afspraken vormde samen een plan van aanpak voor de jaren 2002-2004. Deze beginperiode van de afdeling werd gezien als een opbouwfase.

In de beginjaren was de naam van de afdeling Alphen aan den Rijn – Leiden. In 2008 werd dit de afdeling Rijnstreek
In 2016 kwam het verzoek van het landelijk bureau om de ledengroep Gouda ook onder de hoede te nemen.

Rijnstreek

De ledengroep Rijnstreek omvat nu 3 oude afdelingen namelijk Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Hierin liggen de volgende gemeenten:
Katwijk, Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Gouda en Krimpenerwaard.

Gegevens Ledengroep

Naam:                        Kansplus Rijnstreek
Oprichtingsdatum:     24 april 2002
Postadres:                    Douw van der Kraplaan 23  2252 BT Voorschoten
Telefoon:                      071 5618662  (HKok)
Iban:                              NL74INGB0000169602
t.n.v.                              Kansplus Rijnstreek
Dijkwacht 74
353 EK Leiderdorp
e-mail:                         info@kansplusrijnstreek.nl
Internet:                      www.kansplusrijnstreek.nl

Bestuur:
Voorzitter:                   Hans Kok
Secretaris                    Hans Kok (a.i.)
Penningmeester         Marijke van Egmond
Leden                           Piet Berkhout
.                                     Gigi van Rhee

Medewerkers:
.                                   
Lia van Berkel
.                                      José de Koster
.                                      Bas Roeleveld

RijnstreekPlus

Redactie:                 Bas Roeleveld
.                                  Volkerak 51
.                                   2401DH Alphen a.d. Rijn
.                                   e-mail:  bmroel@12move.nl
Columnist:               Jan Eradus

Website

De eerste website werd gemaakt in 2005
Hij werd vernieuwd naar de huidige vorm in 2010

Gegevens van de ledengroep zijn te vinden :

De website van Rijnstreek

Verdere links:

Het ledenblad RijnstreekPlus

Het startdocument en de plannen van aanpak

Het Rijnstreek archief

Onze geschiedenis