Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt bij het verduidelijken en verwoorden van klachten.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon is in eerste instantie een luisterend oor. Cliënten kunnen er terecht met hun verhaal. De cliënt­vertrouwenspersoon luistert. Daarna bespreekt hij of er vervolgstappen nodig zijn en welke mogelijkheden de cliënt daarvoor heeft.

De cliëntvertrouwenspersoon biedt, voor zover gewenst, daadwerkelijke ondersteuning aan de cliënt bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor zijn belang op te komen. Zoals bijvoorbeeld de cliënt ondersteunen bij een gesprek of de cliënt helpen bij het opstellen van een brief voor de klachtencommissie.

Soms vinden cliënten het moeilijk om rechtstreeks een gesprek aan te gaan met degene over wie ze ontevreden zijn. Dan kan het helpen als de cliëntvertrouwenspersoon bij dit gesprek aanwezig is. De vertrouwenspersoon is er voor de cliënt en kan meedenken over de oplossingen.

De cliëntvertrouwenspersoon rapporteert en registreert anoniem alle klachten en signalen die binnenkomen. Zo levert de cliëntvertrouwenspersoon een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de instelling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een cliëntvertrouwenspersoon via VraagRaak? Of wilt u een vrijblijvend gesprek of advies over de mogelijkheden?

Informeer via advies@kansplus.nl