Coaching en ondersteuning

Medezeggenschap is niet altijd eenvoudig om in de praktijk te brengen. Een ondersteuner kan daarbij helpen.

Wat doet een extern ondersteuner?

  • ondersteunt bij de communicatie;
  • informeert over rechten en mogelijkheden;
  • ondersteunt bij het uitbrengen van adviezen;
  • ondersteunt bij het onderhouden van contact met de organisatie en de achterban.

Een ondersteuner heeft van het ondersteunen zijn vak gemaakt. Het is een echte specialist op het gebied van medezeggenschap. Hij of zij werkt in dienst van VraagRaak, niet van de organisatie. Daarmee is de ondersteuner volkomen onafhankelijk.

Als een cliëntenraad een extern ondersteuner wil, maken VraagRaak, de cliëntenraad en de organisatie hierover afspraken met elkaar. VraagRaak stelt een contract op waarin de afspraken zijn vastgelegd. Er staat in het contract hoeveel uren per week de ondersteuner gaat werken, hoe lang de samenwerking duurt en wat ieders rechten en plichten zijn.

De kosten van een ondersteuner worden in overleg bepaald.

De ondersteuner kan ook ingezet worden bij Familieverenigingen of Ledengroepen. Ook hiervoor geldt dat er een contract wordt opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd.

Informeer naar de mogelijkheden via info@kansplus.nl