Aansluiting en lidmaatschap

Cliëntenraden kunnen zich aansluiten bij het steunpunt medezeggenschap van KansPlus: VraagRaak. Ook de ledengroepen en Familieverenigingen kunnen gebruik maken van de diensten van het Steunpunt.

VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.

Aangesloten cliëntenraden, Familieverenigingen en ledengroepen van KansPlus, ontvangen het tijdschrift van KansPlus (PlusPunt) met het vaste katern over zeggenschap; Zeg’s. Daarnaast ontvangen zij maandelijks electronische nieuwsbrieven met de laatste ontwikkelingen op het gebied van (mede)zeggenschap, kunnen ze kosteloos gebruik maken van de telefonische helpdesk (vier ochtenden per week beschikbaar) en krijgen ze korting op de producten en diensten van VraagRaak.

Kosten aansluiting bij VraagRaak per jaar:
0-50 cliënten: € 180
51-400 cliënten: € 300
401 en meer cliënten: € 590
• Wanneer alle cliëntenraden van een instelling zich hebben aangesloten, is de centrale cliëntenraad -indien aanwezig- automatisch gratis aangesloten
• Twee abonnementen PlusPunt/Zeg’s en link naar digitale PlusPunt
• maandelijks digitale nieuwsbrief VraagRaak
• Ondersteuning van door het Kennis- en adviescentrum (telefonisch of per mail). Meer langdurige ondersteuning wordt geboden op offertebasis met 10% korting.
• korting op producten en diensten van VraagRaak zoals handreikingen en cursussen