Trainingen en cursussen

VraagRaak verzorgt cursussen op maat. De deelnemers formuleren zelf hun verwachtingen en de programma’s worden zó opgebouwd dat er gemakkelijk ingespeeld kan worden op specifieke wensen en situaties.

De trainingen en cursussen gaan over zeggenschap en medezeggenschap en zijn gericht op cliënten, hun vertegenwoordigers en ondersteuners.

Om binnen een zorginstelling als management en cliëntenraad goed te kunnen samenwerken is er meer nodig dan formele afspraken. Het gaat ook om de uitgangspunten die de raad en de zorgaanbieder hebben over wat de cliëntenraad is. VraagRaak helpt om deze uitgangspunten helder te maken, o.a. met handreikingen en informatiemateriaal.

Naast cursussen op maat organiseert VraagRaak tweemaal per jaar (maart/oktober) een cursus voor nieuwe clientenraadsleden. U maakt kennis met (nieuwe) leden van andere clientenraden. In één dag krijgt u informatie over de taken en bevoegdheden van de cliëntenraad, u weet hoe een cliëntenraad functioneert en kent de beginselen van de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen (Wmcz).

Overige cursussen:
Naast cursussen op maat en de cursus voor nieuwe cliëntenraadsleden biedt VraagRaak een compleet pakket aan cursussen aan voor cliëntenraden, familieverenigingen en ondersteuners zoals:

  • de clientenraad als team
  • effectief vergaderen
  • onderhandelen met de bestuurder
  • contact met de achterban
  • visie op (mede)zeggenschap

De cursussen worden gekenmerkt door een heldere uitleg, koppeling van de theorie met de dagelijkse praktijk, een grote inbreng van de deelnemers en een prettige, vertrouwde en veilige sfeer.

Neem voor de mogelijkheden voor een cursus of training contact op met info@kansplus.nl