Nieuws VraagRaak

Beperking kring van voor clientenraadslidmaatschap verkiesbare personen

Samenvatting uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over Verduidelijking rechten Cliëntenraden over adviesrecht medezeggenschapsstructuur, recht op continuïteit in de ondersteuning, recht op financiële informatie en het niet zo maar kunnen beëindigen van de samenwerking met een voorzitter of hele cliëntenraad

Laatste stand van zaken voorbereiding nieuwe regels goed bestuur en toezicht en medezeggenschapsregels voor cliëntenraden