Werkgroep Lokale belangenbehartiging

De werkgroep lokale belangenbehartiging heeft als doel om KansPlus  zichtbaar en vindbaar te maken bij:

  • Mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en verwanten,

    KansPlus zichtbaar maken
  • Gemeenten,
  • Scholen,
  • Participatie- en adviesraden,
  • Cliëntenraden

Veel mensen zijn helaas onbekend met de oudervereniging KansPlus en proberen antwoord te krijgen op hun individuele vragen die ze tegenkomen. Vaak is het antwoord op deze vragen al eens aan andere ouders gegeven en hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden.

We gaan daarom actief diverse partners in de zorg benaderen om te onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken en wat we voor onze leden nog meer kunnen betekenen.

Inmiddels hebben de werkgroepleden diverse netwerk bijeenkomsten bezocht en verbindingen gelegd met andere verenigingen die het zelfde doel nastreven.

Een van de concrete projecten is dat we op korte termijn met LFB, Sien en Dit Koningskind (VG-platform Fryslân)  gaan samenwerken om een programma te maken dat voor de komende gemeentelijke herindelingsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de belangen van onze achterban laat zien.
Dit gaan we doen door deel te nemen aan zogenaamde “politieke debatten” die in de gemeente worden georganiseerd.

We willen iedereen dan ook van harte uitnodigen om aan deze debatten deel te nemen zodat de politieke vertegenwoordigers uit de mond van de ervaringsdeskundigen kunnen horen welke problemen er moeten worden opgelost.