Project lokale belangen behartiging

Begin 2016 heeft het landelijk bureau van KansPlus een pilot project opgestart om de belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking nog beter uit te kunnen voeren. In dit project zijn een viertal ledengroepen benaderd om hier aan deel te nemen en hun motivatie,  ervaringen, problemen en successen met elkaar te delen.belangen

Ook de ledengroep Fryslân heeft samen met de ledengroepen uit Amsterdam, Bossche Ommelanden en Zeeland (Walcheren)  aan dit project deelgenomen. We kregen daarvoor een coach toegewezen die bekend is met belangenbehartiging en een cursus om de deelnemers voldoende bagage mee te geven om belangenbehartiging succesvol te maken.
Zoals aan alle goede zaken een einde komt, hebben we dit project op 16 september jl. met een congres in Huis ter Heide afgesloten. Hier hebben de pilot projectgroepen ieder hun plan van aanpak en hun ervaringen met elkaar uitgewisseld.

De bijdrage van de ledengroep Fryslân vindt U hier onder

presentatie lokale-belangen-behartiging