5 Puntenplan voor toegankelijkheid

Op 14 oktober 2017 hebben KansPlus Fryslân en LFB Wolvega, met ondersteuning van Zorgbelang Fryslân, een bijeenkomst georganiseerd door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van deze bijeenkomst was om een 5-puntenplan op te stellen over toegankelijkheid. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen zouden politieke partijen deze punten mee kunnen nemen in hun verkiezingsprogramma. Daarnaast is het ook belangrijk dat iedereen hoort en weet over het VN-verdrag die dit voorschrijft, zodat we zo snel mogelijk een inclusieve samenleving kunnen zijn!

Na een inspirerende opening van Andries Ekhart (Wethouder Sociale zaken, Leeuwarden) werd er in groepjes gesproken met ervaringsdeskundige over het VN-verdrag aan de hand van het VN kaartenspel (50 artikelen) ontwikkeld door LFB Wolvega. De groepjes hadden allemaal hun eigen VN artikel wat te maken heeft met een onderwerp, te weten: wonen, werken, vrije tijd en leren. Hieronder staan de punten in willekeurige volgorde:

 1. Praat echt met de mensen!
  • Zorg dat je als medewerker van de gemeente praat met de persoon waar het over gaat en niet met de persoon zonder Kijk elkaar aan en luister naar wensen. Hou in de gaten dat mensen het moeilijk vinden om extra hulp te vragen en om een hulpvraag te formuleren. Hou hierbij het individu voor ogen en denk aan maatwerk.
 2. Maak taal begrijpelijk!
  • Zorg ervoor dat brieven niet onnodig moeilijk zijn. Gebruik hierbij korte zinnen en eenvoudigere woorden en gebruik geen afkortingen. Vraag daarnaast aan of brieven ook naar een persoonlijk begeleider of naaste mag worden gestuurd. Dit kan iemand met een beperking helpen. Zorg voor een vast aanspreekpunt bij de gemeente die de brief in makkelijke taal kan uitleggen. Denk hierbij ook aan de gemeentelijke website, folder en ‘mijnoverheid.nl’.
 3. Zorg voor minder regels!
  • Er zijn (veel) te veel regels. Die regels zijn ook nog eens heel ingewikkeld en onduidelijk. Begin met het schrappen van regels die niet (meer) gebruikt worden. Zorg ook voor mindere financiële regels, zodat de ontschotting ook echt plaats kan vinden.
 4. Ga goed om met (beschutte) werkplekken!
  • Ga met ondernemers in de gemeente in gesprek om samen te zoeken naar meer beschutte banen in de samenleving. Zorg ervoor dat er goede begeleiding komt bij het beschutte werk. En geef mensen de kans om te groeien, maar geef jongeren ook zekerheid door middel van een terugkeergarantie in de WaJong.
 5. Creëer samen in Friesland een plek waar mensen kunnen wonen, werken en leren!
  • Geef mensen met een beperking de kans om op een plek zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen. Zorg dat mensen de kans krijgen door financiële middelen om te leren in de praktijk met goede docenten , coachen en leer (onderwijs)mogelijkheden (ook voor 18+). Dat mensen een veilige plek hebben om te kunnen wonen en werken, als ze dat willen.