Werkgroep PR en Communicatie

nieuwsbriefDe werkgroep PR en Communicatie is een kleine werkgroep binnen de ledengroep Fryslân die het doel heeft om KansPlus en de ledengroep Fryslân op een positieve manier in de publiciteit te brengen.
We doen dit door regelmatig publicaties in de vorm van nieuwsbrieven, video’s en krantenartikelen uit te geven. Op deze wijze willen we niet alleen onze achterban, (leden en verwanten) maar ook een breed publiek informeren over de ontwikkelingen in onze vereniging en de zorg die voor mensen met een verstandelijke beperking belangrijk zijn.

Heeft u onderwerpen of artikelen die interessant, informatief, leuk of grappig zijn stuur ze dan op. Wellicht worden ze dan in de volgende nieuwsbrief opgenomen.