Vergoedingenlijst persoonsgebonden budget (pgb) Wet langdurige zorg (Wlz) 2018

Hier vindt u de vergoedingenlijst pgb voor 2018 zoals deze door de zorgkantoren per 1 januari 2018 wordt gehanteerd. De vergoedingenlijst 2017 is per deze
datum dan ook niet meer geldig.

In deze lijst vindt u een overzicht met onderwerpen waarbij staat of, en zo ja onder welke voorwaarden, die vanuit het pgb Wlz vergoed kunnen worden.
Deze lijst is geen limitatieve opsomming; komt een onderwerp niet op de lijst voor, dan betekent dit niet dat het wel of geen zorg is die uit het Wlz pgb
betaald mag worden. Er is over het onderwerp alleen nog geen uitspraak gedaan, of er worden zelden vragen over gesteld.
Staat een onderwerp niet op de lijst en u wilt dit wel inkopen met uw pgb Wlz, neem dan vooraf contact op met uw zorgkantoor.
De verantwoordelijkheid voor het goed of afkeuren van zorg ligt volledig bij uw zorgkantoor.