Waar heeft u recht op in de WLZ

Bent u op de hoogte van de mogelijkheden binnen de WLZ?

Wanneer betaalt u een verplichte eigen bijdrage?

In een (AWBZ)-instelling wordt de zorg en het verblijf vergoed via de WLZ: de Wet Langdurige Zorg.
Voor producten en diensten die onder de WLZ-zorg vallen betaalt u een verplichte eigen bijdrage.
Informatie over de verplichte eigen bijdrage WLZ kunt u krijgen bij het CAK.
Wanneer betaalt u een vrijwillige bijdrage?

Een (AWBZ)-instelling kan bewoners ook extra producten en diensten aanbieden die niet onder de AWBZ-zorg vallen.
Bijvoorbeeld een dagje uit. De instelling mag hiervoor een vrijwillige bijdrage vragen. U bent niet verplicht om deze bijdrage
te betalen. Betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet? Dan hebt u er ook geen recht op.
De instelling mag geen vrijwillige bijdrage vragen voor producten en diensten die onder de WLZ-zorg vallen.

Wilt u weten wat er binnen de WLZ-zorg valt en wat u zelf moet betalen? dan kunt hier een brochure vinden met de meest voorkomende antwoorden op uw vragen. brochure-Zorginstituut-Nederland-voorheen-CVZ-Uw-zorg-in-een-AWBZ-instelling