Werkgroep WMO

De werkgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) houdt zich bezig met de ontwikkelingen en het beleid binnen de gemeenten in Fryslân.
Uit de voormalige ledengroep Sùd-West Fryslân was al het initiatief van een WMO-netwerk aanwezig en vanuit die positie worden dan ook de contacten met de gemeentelijke advies- en participatie raden onderhouden.

Wilt U meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, stuur dan een mail naar kansplusfryslan@ziggo.nl