Werkgroep leden

In de werkgroep lokale belangenbehartiging zitten de volgende personen:

Hans Agricola,
Tjeerd Cramerwe-want-you-2