WMO

Wet Maatschappellijke Ondersteuning;

Sinds 1 januari 2007 is er de nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten en de huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan in de Wmo op.

Meer info zie http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo