Ursula feestdag (11-09-2010)

Op 11 september werd de jaarlijkse Ursula-feestdag gevierd (in Ursula woont mijn dochter al 30 jaar tot volle tevredenheid). Het was een bijzondere viering want het Landgoed Ursula bestaat 75 jaar (en Ursula heeft een reputatie v.w.b. feestvieren). Tevens is de eerste fase van de nieuwbouw gereed gekomen. Een aantal woningen ligt fraai gerangschikt rond het nieuwe Ursulaplein.

Het feest werd gestart met de opening van het Ursulaplein door een toespraak van de heer Jeroen Colette, lid van de Raad van Bestuur van Ipse De Bruggen (de overkoepeling na enige fusies)
Wat me bijzonder opviel in de toespraak van de heer Colette waren zijn waarderende woorden voor de voordelen van een beschermd terrein zoals op het landgoed Ursula. Ik ben dat niet gewend van bestuurders in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Uit die kring beluister ik in het algemeen hun geloof in de zegeningen en de mogelijkheden van de community care.
De heer Colette vertelde dat hij 12 jaar geleden voor het eerst kennis maakte met de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Toen was community care de toonaangevende beleidsroute. Maar dat leverde bepaald niet de beoogde voordelen voor de verstandelijk gehandicapten. Voor de meesten levert het wonen in een wijk nauwelijks mogelijkheden om behoorlijk in contact te komen met de gewone samenleving. De heer Colette gaf aan dat wonen op het beschermde terrein van een instelling, zoals bij het Landgoed Ursula, betere mogelijkheden biedt om in contact te komen met de gewone samenleving, dan bij wonen in een wijk.

Bij het gereedkomen van de eerste nieuwbouwfase komen vanzelf herinneringen op aan de moeizame voorgeschiedenis. Ruim 15 jaar geleden een woonwensenonderzoek en 92% van de belangenbehartigers die terreinbescherming wenste. De wens van die 8% was al in hoge mate vervuld want bij Ursula verhuisden bewoners, die liever buiten het terrein woonden, al in de jaren tachtig daar naar toe.
Maar het honoreren van wat die 92% wilden schoot niet op. Bestuur Oudervereniging werd aan een lijntje gehouden. Toen werd ontdekt dat bij de gemeente mooi uitgewerkte rapporten lagen met plannen om van het Ursula-terrein een gemeentelijke woonwijk te maken. Het bestuur van de Oudervereniging kwam dus in conflict met de Directie. De Directie stond zwaar onder druk van de macht van VWS en de propaganda van de FvO.
Aan het conflict kwam een einde toen die plannen in de prullenmand verdwenen.

Het duurde lang voor nieuwe plannen, om te bouwen voor de verstandelijk gehandicapten op het Landgoed, gestalte kregen. Van een insider vernam ik eens dat ambtelijk VWS zeer verstoord was bij zoveel weerstand tegen de zienswijze van de vierde macht.

Piet Schuerman

Geplaatst 21-12-2010 door LNKO, Piet Schuerman.